رازان

کارگردان: حسین پارسایی

تهیه کننده:میثم احمدی، محمد قدس

رهبر ارکستر: بردیا کیارس

با حضور جناب آقای مسعود فیروزی استاد cello (ویولنسل) آموزشگاه موسیقی رازان