رازان

هنرجویان منتخب آذرماه :
یاسمین حسین زاده هنرجوی آقای میرحسینی
ملودی نیکی پار هنرجوی خانم کاهانی
بهار آقازاده هنرجوی آقای راسخی پور
عاطفه جولایی هنرجوی آقای نظری
بهسا اسمعیل آبادی هنرجوی آقای خالدی
ناهید منعم هنرجوی آقای هنرجو
ساناز ایمان زاده هنرجوی آقای طغیانی
محمدرضا حسنی هنرجوی آقای کولیوند
آنوشا میارنعیمی هنرجوی آقای فرد
پرهام حیدری هنرجوی آقای تیموریان
متین کبریتی هنرجوی خانم حسن زاده