رازان

هنرجوهای منتخب دی ماه :
یکتا کاظم زاده هنرجوی خانم کاهانی
رامینا رانکوه هنرجوی خانم واحدی
موژان میرمحمدی هنرجوی خانم گودرزی
رزا برادران هنرجوی خانم حقیقی
نازنین زرقوم هنرجوی خانم اصحابی
نیوشا پورباقر هنرجوی خانم سعیدی وحدت
ابوالفضل یوسفی هنرجوی آقای کولیوند
باران گنج خانی هنرجوی آقای فرد
ارشان علیزاده هنرجوی آقای وحیدی فرد
شقایق حسن زاده هنرجوی خانم واحدی
ایلیا حیدری هنرجوی آقای راسخی پور
ساناز ایمان زاده هنرجوی آقای طغیانی