هنرجویان برتر اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آموزشگاه موسیقی رازان

 1. نگار پهلوان شریف هنرجوی استاد کاهانی

 2. یگانه رجایی هنرجوی استاد خالدی

 3. نورباران عطایی فر هنرجوی استاد فرد

 4. آمال جواهری هنرجوی استاد رجبعلی

 5. دیبا حسینی هنرجوی استاد اعرابی

 6. ماهرخ محمدی هنرجوی استاد اقبال

 7. ملینا حیدرزاده هنرجوی استاد حمیدی

 8. باران بهارستانی هنرجوی استاد راسخی پور

 9. سام جودکی هنرجوی استاد گودرزی

 10. پانیذ کرمانی هنرجوی استاد صالحی

 11. بابک عرب مشاعی هنرجوی استاد سلیمیان

 12. نهال تاتلارمی هنرجوی استاد اصحابی

 13. امیرسام مصطفایی هنرجوی استاد بلوری

 14. مهسا حسینیان هنرجوی استاد کریم زاده

 15. مهرناز شهیدزاده هنرجوی استاد شهدوزاده

 16. سارا سیار هنرجوی استاد فرهنگی

 17. آیلین میرزا محمدی نظری

 18. فاطمه همتیان هنرجوی استاد پاک سرشت

 19. علی اکبر صاحب نوری هنرجوی استاد رمضان زاده

 20. نورا مستوفی هنرجوی استاد ابراهیم زاده

 21. لیدا موحدی هنرجوی استاد عادلی زاده

 22. نگارین تقی پور هنرجوی استاد سعیدی وحدت

 23. ستایش افضلی هنرجوی استاد قیاسی

 24. مسعود منتظری هنرجوی استاد وحیدی فرد

 25. شایا امانتی هنرجوی استاد حسن زاده

 26. آرتامیس رضایی هنرجوی استاد انصاری

 27. مهرسا آدینه وند هنرجوی استاد عدل

 28. هاکان عبدی زاده هنرجوی استاد حقیقی

 29. مانی بابا تبار هنرجوی استاد اسماعیلی

 30. مبینا نورمحمدی هنرجوی استاد نایب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.