هنرجویان برتر فروردین ماه ۱۴۰۱آموزشگاه موسیقی رازان

 • هلیا قاسم خانی هنرجوی استاد کاهانی

 • الناز عزمی هنرجوی استاد خالدی

 • آیناز جلیل پور هنرجوی استاد فیروزی

 • یاسین حسینی هنرجوی استاد کولیوند

 • نورباران عطایی فر هنرجوی استاد فرد

 • طناز محمد بیگی هنرجوی استاد رجبعلی

 • دیبا حسینی هنرجوی استاد اعرابی

 • ماهرخ محمدی هنرجوی استاد اقبال

 • آوا حیدری هنرجوی استاد کریمی

 • باران محرمی هنرجوی استاد حمیدی

 • شایا قفاری هنرجوی استاد راسخی پور

 • بهار جهد کن هنرجوی استاد گودرزی

 • پرنیان نورانی هنرجوی استاد صالحی

 • بهار عابدیان هنرجوی استاد سلیمیان

 • نهال تاتلاری هنرجوی استاد اصحابی

 • نگار خلیلی هنرجوی استاد بلوری

 • نیما پروین هنرجوی استاد کریم زاده

 • دنیا حسینی هنرجوی استاد شهدوزاده

 • سارا سیار هنرجوی استاد فرهنگی

 • مبینا نادری هنرجوی استاد پاک سرشت

 • علی اکبر صاحب نوری هنرجوی استاد رمضان زاده

 • باران خسروی هنرجوی استاد ابراهیم زاده

 • لیلا موحدی هنرجوی استاد عادلی زاده

 • بنیتا رضایی فر هنرجوی استاد سعیدی وحدت

 • ستایش افضلی هنرجوی استاد قیاسی

 • رزا درجزینی هنرجوی استاد وحیدی فرد

 • مهرانا ارجمند هنرجوی استاد حسن زاده

 • آوینا قاسمی هنرجوی استاد حسین پور

 • عسل رحمتی هنرجوی استاد انصاری

 • مهرسا آدینه وند هنرجوی استاد عدل

 • هاکان عبدی هنرجوی استاد حقیقی

 • سحر سمیاری هنرجوی استاد اسماعیلی

 • نهال لطفی هنرجوی استاد نایب

 • نویان شهسواری هنرجوی استاد نیوپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.