هنرجویان برتر خرداد ماه۱۴۰۱

 1. احمدرضا کاشانی هنرجوی استاد کاهانی

 2. آمال جواهری هنرجوی استاد رجبعلی

 3. آتوسا زند هنرجوی استاد اقبال

 4. علی زینی وند هنرجوی استاد حمیدی

 5. محمد مبینی هنرجوی استاد راسخی پور

 6. آویسا عزیز محمدی هنرجوی استاد گودرزی

 7. الهه قاسمی هنرجوی استاد صالحی

 8. بهار عابدی هنرجوی استاد سلیمیان

 9. رزا یکرنگی هنرجوی استاد اصحابی

 10. تانیا ربانی هنرجوی استاد بلوری

 11. مهسا حسینیان هنرجوی استاد کریم زاده

 12. مهرناز شهیدزاده هنرجوی استاد شهدوزاده

 13. فاطمه همتیان هنرجوی استاد پاک سرشت

 14. بهاره فیروز بخش هنرجوی استاد رمضان زاده

 15. نورا مستوفی هنرجوی استاد ابراهیم زاده

 16. آوا منهی هنرجوی استاد عادلی زاده

 17. کیمیا یزدان پناه هنرجوی استاد سعیدی وحدت

 18. سپنتا حسینی نسب هنرجوی استاد قیاسی

 19. مسعود منتظری هنرجوی استاد وحیدی فرد

 20. باران دشتی هنرجوی استاد حسن زاده

 21. آوینا قاسمی هنرجوی استاد حسین پور

 22. آوا نقوی هنرجوی استاد انصاری

 23. مهرسا آدینه وند هنرجوی استاد عدل

 24. آنوشا زند هنرجوی استاد حقیقی

 25. سحر سمیاری هنرجوی استاد اسماعیلی

 26. آویسا غفوری هنرجوی استاد نایب

 27. آیلین اسماعیلی هنرجوی استاد کولیوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.