اجرای یزدان جان هنرجوی استاد ابراهیم زاده عزیز

لطفا زوم کنید و تا آخر مشاهده کنید و در لذتی که یزدان جان از اجرا میبرد سهیم شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.