کاوان کریمی- مدرس سنتور

۱.همکاری با گروه » نـا َرون « و اجرا در دومین جشنواره موسیقی صبــا ) تهران ـ تالار رودکی ـ آذر ماه ۹۸
۲.( کسب رتبه اول نوازندگی سنتور رده سنی ب در سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان )مرداد ماه ۹۸
۳.( کسب رتبه دوم بخش ویژه آفرینش در تکنوازی ـ سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان )مرداد ماه ۹۸
۴.( همکاری و اجرا با ارکستر ملی ایران به رهبری آقای اسماعیل واثقی ) تالار وحدت ـ مرداد ۹۷
۵.( همکاری و اجرا با گروه هزار آواز به سرپرستی آقای آزاد میرزاپور و خوانندگی آقای وحید تاج در جشنواره فرهنگ و هنر اقوام
ایران ) سنندج – تیرماه ۹۷
۶.( عضویت در خانه موسیقی ایران )از تیر ماه ۹۷
۷.( سرپرست و تنظیم کننده، گروه موسیقی » هــاوار « و ضبط برنامه تلویزیونی » جیــژوان « )سنندج ـ اسفند ۹۶
۸.( کسب رتبه سوم در بخش ویژه حفظ کل ردیف ایرانی در یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان)سال ۹۶
۹.( فارغالتحصیل هنرستان موسیقی پسران تهران با کسب رتبه دوم )خرداد ماه ۹۵ (
۱۰.( همکاری با ارکستر ایرانی هنرستان موسیقی پسران به سرپرستی آقای نادر یونسی سینکی )تاالر رودکی – اردیبهشت۹۵
۱۱.(کسب رتبه سوم تکنوازی سنتور در سی و چهارمین دوره مسابقات کشوری فرهنگی ـ هنری وزارت آموزش و پرورش )نیشابور ـ
مرداد ۹۵
۱۲.(کسب رتبه اول تکنوازی سنتور در سیو چهارمین دوره مسابقات استانی فرهنگی ـ هنری آموزش و پرورش )تهران ـ اردیبهشت ۹۵
۱۳.( همکاری و اجرا با گروه موسیقی ُکردی » بارین « )سلیمانیه کردستان ـ آذر ماه ۹۵
۱۴.(کسب رتبه اول تکنوازی سنتور در سی و سومین دوره مسابقات کشوری فرهنگی ـ هنری وزارت آموزش و پرورش )نیشابور ـ
مرداد ۹۴
۱۵.( کسب رتبه اول تکنوازی سنتور در سیو سومین دوره مسابقات استانی فرهنگی ـ هنری آموزش و پرورش)تهران ـ تیرماه ۹۴
۱۶.(کسب رتبه دوم نوازندگی در مسابقه » صدا آزاد رادیو جوان « )دیماه سال ۹۳
۱۷.( اجرای سنتورنوازی معاصر ) دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران ـ آذر ماه ۹۳
۱۸.( تأسیس گروه » چــرو « و کنسرت موسیقی فولکلور کردی ) سقز ـ مرداد ماه ۹۳
۱۹.(کسب رتبه اول نوازندگی سنتور رده سنی الف در هفتمین جشنواره موسیقی جوان ) تهران – شهریور ۹۲
۲۰.(کسب رتبه اول تکنوازی سنتور رده سنی الف در دومین جشنواره موسیقی استان کردستان )کامیاران – بهمن ۹۰
۲۱.(کسب دیپلم افتخار و رتبه دوم تکنوازی رده سنی الف در چهارمین جشنواره آثار و تولیدات آموزشگاههای کشور )رشت – بهمن ۹۰
۲۲.( تدریس و آموزش سنتور از سال ۱۳۹۵
۲۳.( همکاری با گروه » سنتور نوازان تــای
۲۴.(کسب مقام اول و دیپلم افتخار festival folklore گروه سنتورنوازان تای
۲۵.(کارشناس تخصصی و معرف سنتور الکترونیک)esantoor)
۲۶.( نوازنده و آهنگساز گروه طرفه به خوانندگی وحید تاج،پوریا اخواص،حسین علیشاپور
۲۷.( برگزیده فستیوال ترمه آلمان به همراه گروه تای
۲۸.( فعالیت در گروه استاد اردشیر کامکار
۲۹.(کارشناس موسیقی از دانشگاه فرهنگ و هنر ۴۶
۳۰.( اجرای کنسرت بە همراە ارکستر ملی در بیروت بە رهبری بردیا کیارس سولیست کاوان کریمی و خوانندگی اشکان کمانگری۱۴۰۰
۳۱.( آهنگسازی،ملودی گذاری،تنظیم،و اجرای کنسرت های متعدد در سطح کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *